Groep 3 en 4 schooljaar 2017-2018

De kinderen van groep 3 en 4:

 

Groep 3

Rekenen:

We zijn Blok 3 aan het afronden. Meer informatie vindt u onder deze link. 

De komende twee weken gaan we vooral extra automatiseren. Spiltsingen t/m 10 en sommen t/m 10.

Na de meivakantie beginnen we dan met Blok 4.
Lezen:

Voglende week ronden we kern 9 af
In kern 9 maakt uw kind kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties. Aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’. 

Het thema van deze kern is: ‘Hé, hoe kan dat?’
 
In deze kern maakt uw kind ook al kennis met tweelettergrepige woorden: vijver, bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: ‘bedoel’, ‘verhaal’, ‘gezin’.

 

Groep 4:

Rekenen:

We zijn bezig in  Blok 3. 

De aankomende weken herhalen we de tafels van 1,2,3,4,5 en 10.
Deze week hebben we de tafel van 6 geleerd. De kinderen krijgen deze tafel ook mee naar huis om te leren. 


Wereldoriëntatie:

We werken rondom het thema Lente. 

 

Bijbelverhalen en liederen:

De volgende Bijbelverhalen zijn deze week verteld:

- Farao onderdruk Israël  Exodus 1

- Mozes geboren Exodus 2:1-10

- Mozes kiest zijn eigen volk Exodus 2:11-15


Een goed weekend toegewenst!


Vriendelijke groeten,

de kinderen van groep 3/4, Juf Goedvree en Juf Visser. 

 

Prins Willem-Alexanderschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet