JAARPLANNER 2017 - 2018 

Prins Willem-Alexanderschool
 
Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij treft u de jaarplanner aan. We hebben geprobeerd zo compleet mogelijk te zijn. Er zal ongetwijfeld nog wel iets bijkomen.
 
Als je zover vooruit plant, is het ook zeker mogelijk dat we door omstandigheden activiteiten moeten verplaatsen. Dit zal in de nieuwsbrief vermeld worden. Voor alle data geldt: 
D.V. (Zo de Heere wil en wij leven).
 
 
Augustus  
21               Eerste schooldag
28 Informatieavond groep 5 om 19:00 uur
29 Informatieavond groep6/ 7 om 19:00 uur en om 20.00uur groep 8
31 Startbijeenkomst in het Blanke Schot om 18:30 uur

September  
4 Ontruimingsoefening
  Mr-vergadering
5 Schoolreisje groep 1/4

Informatieavond groep 1/2 om 19:00 uur
  Informatieavond groep 3/4 om 20:00 uur
6 Schoolfotograaf
8 Schoolreisje groep 5
22 Schoolreisje groep 5/6 en groep 7/8

2de helft van de maand kennismakingsgesprekken

Oktober  
16 - 20        Herfstvakantie
 
November  
1 Dankdag; we bezoeken de kerkdienst
6 Open ochtend ouders
 
8 Open ochtend ouders
17 Kinderen vrij i.v.m. nascholing team
20 Deze week tussentijdse schoonmaak
20 MR-vergadering
 


December  
5 Sinterklaas
20 Kerstviering om 18:30 uur (met ouders)
22  Vrij
25 dec - 
5 januari
Kerstvakantie


Januari  
8         8:30 uur de school begint weer
15 MR-vergadering
15 - 19         Toetsweek
Verzoek om op de ochtenden geen afspraken te maken met (tand)arts
24 Ouderavond
 
Februari  
2 - 5 Februari-break;kinderen zijn vrij. Team is op school.
13               Rapportgesprekken
15 Rapportgesprekken
  Informatieavond voor nieuwe leerlingen
26 febr -
2 maart
Voorjaarsvakantie
 


Maart  
6 - 15         Projectweken
12 MR-vergadering
14 Biddag; we bezoeken de kerkdienst
15 Kijkuurtje project (15-16 uur)
19 Deze week tussentijdse schoonmaak
29 Paasviering in de klas (alleen voor leerlingen)
30 Goede vrijdag; school is dicht


April  
2 Tweede Paasdag; school is dicht
17 -19       Eindtoets groep 8
20 Koningsspelen
27 april - 
11mei
De school dicht i.v.m. Meivakantie

Mei               
14          De school begint weer
18 Sing-in Pinksteren (alleen voor leerlingen)
21 Tweede Pinksterdag; school is dicht
28 MR-vergadering
28  mei -
1 juni
Toetsweek
Verzoek om op de ochtenden geen afspraak te maken met (tand)arts

Juni  
15-19          Juni-break; kinderen zijn vrij. Team is op school.
27-29 Kamp groep 8
29 Rapport 2 gaat mee

Juli  
2-3-4 Eindschoonmaak
9                 Afscheid groep 8; continurooster voor alle leerlingen (8.30-!4.00)
12 Overgangsmorgen
13 12:00 uur vakantie

 

 

Prins Willem-Alexanderschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet