Ambrasoft thuis via school
 
Wij gebruiken AmbraSoft op school. En vanaf nu kan uw kind ook thuis aan de slag met Ambrasoft. Dat betekent dat uw kind iedere dag thuis kan oefenen met de reken- en taaloefeningen die passen bij haar of zijn niveau. En de meester en juf blijven op de hoogte van alle vorderingen, dankzij het leerlingvolgsysteem van Ambrasoft. Op school wordt met hetzelfde programma gewerkt. De kinderen weten dus precies hoe het werkt.
 
Hoe werkt het?
1. U krijgt van school activeringscode
2. U activeert thuis het Ambrasoft-account van uw kind
3. Uw kind kan vanaf nu thuis inloggen op Ambrasoft.
 
Tablet
Kan je met Ambrasoft thuis op een tablet? Ja, maar dit werkt niet bij iedere tablet. Het meest voorkomende probleem is het ontbreken van een Flashplayer. Vaak is dit probleem op te lossen. Het programma is ontwikkeld voor pc. Op tablets zijn er wel toepassingen die het gebruik verbeteren. Op tablets waarop Flash niet geïnstalleerd kan worden, is het via apps toch mogelijk verder te komen. De voornaamste daarvan zijn Photon Browser, Puffin, Skyfire Browser en iSwifter Browser. Wellicht dat u één van bovenstaande apps kunt installeren en zo het flashprobleem op kunt lossen.
 
Mocht u de brief met de activatiecode kwijt zijn of zijn er problemen met inloggen dan kan uw kind aan de eigen leerkracht een nieuwe brief vragen.
Prins Willem-Alexanderschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet