OverblijvenDe PWA heeft het als volgt georganiseerd:

Optie 1:
U geeft aan mee te willen werken in het rooster van overblijfouder. U bent dan ongeveer 1x in de 3 of 4 weken aan de beurt. 
Als tegenprestateie mag uw kind/mogen uw kinderen gratis overblijven.

Optie 2:
U draait niet mee met het rooster van overblijven. U kunt dan een zgn. strippenkaart kopen (bij de directeur). De kosten zijn dan 1 euro per kind per keer.
De kaart blijft op school en er wordt bijgehouden hoe vaak uw kind overblijft.

Optie 3:
U draait niet mee met het rooster van overblijven.
Uw kind blijft/uw kinderen blijven op een of meerdere vaste dagen over. U hoeft daar geen strippenkaart voor te kopen. U ontvangt 1x per jaar een rekening.
Hiervoor geldt dat 1 vaste dag per jaar 40 euro kost.

Op dit moment wordt het overblijven georganiseerd door mevr. Angelique Bronkhorst en mevr. Lara Bronkhorst. Overblijfreglement
Prins Willem-Alexanderschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet